• Fyra kommuner i samverkan •

Organisationen SÖSK

Sydöstra Skånes  Samarbetskommitté är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn,  Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSKs roll är att    vara samordnande, rådgivande och rekommenderande.

SÖSK:s mål

• Att skapa samsyn
• Att tala med gemensam röst
• Att arbeta strategiskt och drivande med infrastrukturfrågor
• Att främja projektutveckling via EU:s fonder och program som en del av förvaltningarnas ordinarie verksamhetsutveckling.

Mer om SÖSK, medlemskommunerna och våra ledamöter...

Infrastruktur

Det yttersta målet med vår gemensamma strategi är att förbättra infrastrukturen i SÖSK så att folk ska känna förtroende för kollektivtrafiken i sydöstra Skåne och kunna bo kvar/vilja bosätta sig i sydöstra Skåne och ändå kunna pendla till starka arbetsmarknader. Vidare att fler företag ska vilja etablera sig i sydöstra Skåne då de känner tillförlit att arbetskraft kan pendla till och från arbetsplatsen. 

SÖSK Infrastrukturstrategi (pdf)
SÖSK infrastrukturstrategi BILAGOR (pdf)

Mer om infrastrukturfrågor...

EU-projektanalys

Syftet med vår strategi för det gemensamma arbetet kring EU-frågor är att  klargöra för medlemskommunerna hur vi ska arbeta gemensamt med att generera utvecklingsprojekt till regionen, som grundas på kommunernas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsanalyser (EPA). Detta innebär aktiva val där utvecklingsbehov vägs mot de beslutade prioriteringar.

SÖSK EU-Strategi (pdf)

Mer om EU-frågor...