• Gemensamma Inspel •


2019

2019-09-19 Remissvar angående nya föreskrifter för väg 11 2019-07-11 Skrivelse om utveckling av Simrishamns station 2019-02-14 Yttrande Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

2018

2018-12-12 Skrivelse om fler närvarande poliser i sydöstra Skåne2017

2017-02-06 Yttrande - Avgränsningssamråd för miljöbedömning gällande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
2017-08-29 Yttrande - Förslag till nya föreskrifter för väg 19 
2017-09-07 Yttrande - Hantering av tillstånd till Polisregion Syd
2017-10-20 Remissvar - Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
2017-10-20 Remissvar - Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029
2017-11-30 Remissvar - Nationell Transportinfrastrukturplan 2018-2029

2016

2016-02-29 Remissvar - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen
2016-02-29 Yttrande - Inriktningsunderlag inför transport- och infrastrukturplaneringen 2018-2029
2016-05 12 Remissvar - Hållbart transportsystem för Skåne 2050
2016-08-24 Remissvar - Mobilitetsplan för Skåne
2016-10-19 Remiss - Cykelstrategi för Skåne
2016-10-19 Remiss - Strukturbild för Malmö-Lundregionen gemensam målbild 2035
2016-11-16 Yttrande - Översyn ersättningsmodell för färdtjänst

2015

2015-01-16 Svar från Trafikverket - Angående inställda och försenade tåg
2015-02-13 Yttrande - Funktionellt prioriterat vägnät
2015-03-27 Remissvar - Revidering Regional transportinfrastrukturplan

2014

2014-01-07 Skrivelse - Angående oro över konsekvenser av besparingar inom polisverksamheten i sydöstra Skåne
2014-01-24 Yttrande - Strategisk plan serviceresor
2014-03-17 Remissvar - RUS 2030
2014-08-18 Remissvar - Geografisk underindelning polisregion syd
2014-09-30 Inspel - Sidoområden potter
2014-09-30 Yttrande - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
2014-12-11 Skrivelse - Angående inställda och försenade tåg

2013

2013-01-23 Svar från Skånetrafiken - Angående skrivelse ersättningsbussar
2013-06-18 Skrivelse - Angående Sydöstra Skånes uppfattning om den nya polismyndigheten
2013-08-12 Yttrande - Trafikförsörjningsprogram 2014, inriktningsdokument till Region Skåne
2013-08-21 Yttrande - Godsstrategi till Region Skåne
2013-08-21 Yttrande - Nationell plan för Transportsystemet 2014-2025, till Näringdepartementet
20130821 Yttrande - RTI-plan 2014-2025, till Region Skåne
20130826 Yttrande - Regionstyrelsens förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
2013-09-09 Yttrande - Godsstrategi
2013-09-09 Yttrande - Nationell plan 2014-2025
2013-09-09 Yttrande - RTI-plan 2014-2025
2013-10-29 Skrivelse - Angående trafikförändringar vid tidtabellsskiftet samt förändringar, till Kollektivtrafiknämnden
2013-12-27 Inspel - Angelägna brister ur sidoområden potter

2012

2012-01-08 Yttrande - Resandeökning Ystad
2012-03-21 Yttrande - Kapacitetsutredningen
2012-05-25 Inspel - RTI
2012-05-25 Skrivelse - Angående mötesspår
2012-06-14 Skrivelse - Angående inställda nattåg samt busslinjer
2012-06-19 Svar från Skånetrafiken - Angående neddragningar
2012-08-13 Inspel - Cykelvägsplan
2012-08-13 Inspel - Trafikförsörjningsprogrammet 2012
2012-12-13 Skrivelse - Angående ersättningsbussar för inställda tåg på Ystad- och Österlenbanan

2009

2009-06-01 Strategisk plan för Ystad-Österlenregionen
2009-09-28 Yttrande - Nationell transportplan 2010-2021

2008

2008-04-01 Yttrande - Tågstrategi 2037
2008-10-24 Yttrande - Aktualisering av Skånes Regionala Utvecklingsprogram
2008-11-01 Rådgivningsrapport - Näringslivsanalys Ystad-Österlenregionen 2008

2007

2007-04-04 Yttrande - Infrastruktursatsningar 2010-2019