• projekt & nätverk •


south baltic four corners

The South Baltic Four Corners, Fyra Hörnssamarbetet, är ett partnerskap bestående av fyra regioner runt södra Östersjön: Bornholm, Rügen, sydöstra Skåne och Świnoujście. År 2003 undertecknades ett partnerskapsavtal där hörnen förbinder sig att samarbeta i frågor som är till gagn för alla medlemsregioner. Under 2011 skrevs ytterligare ett avtal om framtida samverkan, med ökat fokus ungdomsutbyte. Regionerna har arbetat tillsammans sedan början av 90-talet, med officiell start 1995 i samband med Sveriges inträde i EU.

De fyra hörnen hade liknande intressen och utmaningar, detta var grunden för att söka gemensamma lösningar som skulle gynna alla parter, där syftet bl.a. var att skapa nätverk av personer, organisationer, institutioner och företag som samarbetade till förmån för sina regioner och hela South Baltic Four Corners regionen.

För att upprätthålla samverkan ska man hålla minst ett politiskt möte, ett ungdomsutbytesmöte per år samt koordinatorsmöten vid behov.

www.four-corners.org